• Handla läkemedel online
 • Snabb leverans
 • Säkert och enkelt
0
Din varukorg är tom

Integritetspolicy för Erektil Medicin

Erektilmedicin.com följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang, när du besöker våra webbplatser. Policy gäller även uppgifter som vi får in via telefon, post, eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

De personuppgifter som vi samlar in

Vi får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Får vi in uppgifter från andra så berättar vi för dig varifrån vi har fått dem vid första kontakten med dig.

Erektil Medicin registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du registrerar
 2. När du beställer/köper av läkemedel från oss
 3. Vid anmälan eller beställning av en tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler.
 4. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på våra webbplatser.
 5. När du betalar till oss via faktura, kontokort eller genom någon annan kanal eller app.
 6. När du anmäler dig till nyhetsbrev
 7. När du kontaktar oss via e-post, via webbplatsen eller social media
 8. Vid besök på någon av våra webbplatser eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Våra ändamål – hur vi använder insamlad information

Vi behandlar personuppgifter enligt följande:

Kundservice

 • För att kunna fullgöra beställningar av tjänster och produkter via någon av våra kanaler
 • Möjliggöra god service

Marknadsföring och förmedling av information

 • För att kunna administrera marknadsundersökningar och genomföra analyser
 • För systemadministration och för att få fram statistiska data om våra användares beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig som enskild person.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.
 • För att skicka dig information och marknadsföring via sms, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon, så du har en aktiv relation med oss.
 • För att förbättra din användarupplevelse av våra webbplatser, appar, plattformar etc genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt kunna göra dem mer användbara.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys.

Administration

Med detta menar vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta innefattar bl a att vi använder dina personuppgifter i följande fall:

 • När du skickat e-post till någon av våra anställda.
 • När du köper något av oss registreras dina uppgifter i vårt kundregister för att kunna utföra ditt uppdrag och för att kunna ge dig bra service.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna ge dig en bra service samt kunna bedriva och utveckla vår verksamhet. Det kan vara fråga om distribution, analys, betalservice. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda en bättre upplevelse för våra besökare. En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar i webbläsaren. Informationen som sparas i cookien är anonym och innehåller inga personuppgifter.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka informationen som vi sparar. Vi kommer på eget initiativ eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Du kan när som helst avstå från att ta emot direktmarknadsföring från oss. Kontakta oss om så är fallet.

Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på berättigat intresse, om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi kan visa på tvingande berättigande skäl kan dock en ny avvägning ge oss fortsatt rätt att behandla dina uppgifter.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära detta från oss.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarig ekonomichef Lars Hessler på [email protected]